kas esmu

nauris cinovics

grafiskais dizainers

darba pieredze

mākslinieciskais direktors

2013 reklāmas aģentūrā “aiginity“

grafiskais dizainers

2012 reklāmas aģentūrā “aiginity“

maketētājs

2011 reklāmas aģentūrā “aiginity“

dizaina izglītība

latvijas mākslas akadēmija

2014 humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (funkcionālā dizaina apakšnozarē)

latvijas universitāte

2008 profesionālais bakalaura grāds mākslā (interjera dizainers)

rīgas amatniecības vidusskola

2014 (multimēdiju dizians)

bauskas mākslas skola

2003 apliecība par profesionālās ievirzes izglītību